ZZG w Polsce Polskiej Grupy Górniczej KWK "Jankowice"

Związek Zawodowy Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej działający przy KWK Jankowice

Zarząd Zakładowy ZZG w Polsce Polskiej Grupy Górniczej KWK "Jankowice"

 

Skład Zarządu

 

1. Mazewski Henryk - Przewodniczący ZZG w Polsce PGG KWK "Jankowice"

2. Kopertowski Przemysław - Wiceprzewodniczący 

3. Majewski Sylwester - członek Zarządu 

4. Matczak Tomasz - członek Zarządu

5. Jakimczuk Wojciech - członek Zarządu

6. Skolimowski Dariusz - członek Zarządu

7. Lubszczyk Tomasz - członek Zarządu

8. Andrusiak Aneta - członek Zarządu

9. Ganiek Zenon - członek Zarządu

10. Konsek Adam - członek Zarządu

11. Kawarski Jarosław - członek Zarządu

12. Król Andrzej - członek Zarządu

13. Markuszewska Urszula - członek Zarządu

14. Perlikowski Adam - członek Zarządu

15. Pierchała Dariusz - członek Zarządu

16. Ranoszek Tomasz - członek Zarządu

17. Rębisz Piotr - członek Zarządu

18. Salwin Jacek - członek Zarządu

19. Słodyczka Grzegorz - członek Zarządu

20. Szebesczyk Adam - członek Zarządu

21. Jasek Tomasz - członek Zarządu

22. Hartman Dariusz - członek Zarządu

23. Czernecki Artur - członek Zarządu

24. Smyczyk Radosław - członek Zarządu

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Kolenda Bogdan - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Urbańczyk Janusz - członek Komisji

3. Mitko Tomasz - członek Komisji

4. Mucha Krzysztof - członek Komisji

 

Wykaz wyników przeprowadzonych wyborów Oddziałowych organizacji związkowych ZZG w Polsce

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 1

oddziały wydobywcze: - (G-01, G-02, G-03, G-04)

odział strzelniczy: - (S-I 040)

 

przewodniczący - Matczak Tomasz

zastępca - Krywalski Marek

zastępca - Perlikowski Adam

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska robót przygotowawczych Nr 2

odziały przygotowawcze: - (GRP-1, GRP-2, GRP-3, GRP-4, GRP-5)

 

przewodniczący - Szczepkowicz Michał

zastępca - Jaroszewski Sławomir

zastępca - Skolimowski Dariusz

zastępca - Ranoszek Tomasz

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 3

oddziały zabudów: - (GZL-1, GZL-2, GZL-3)

 

przewodniczący – Łokaj Bogdan

zastępca - Słodyczka Grzegorz

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 4

oddziały przewozu: - (GPD-1, GPD-2)

 

przewodniczący - Lubszczyk Grzegorz

zastępca - Kita Andrzej

zastępca - Jasek Tomasz

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 5

oddziały wentylacji: - (WOW-1, WPM, WOW-2, WPP-2)

oddział ratowniczy: - (KSRG)

 

przewodniczący - Majewski Sylwester

zastepca - Borek Dawid

zastępca - Szebesczyk Adam

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 6

oddziały elektryczne: - (MEUD-1, MEUD-2, MEUD-3)

oddział (MEŁMD )

 

przewodniczący - Bieniek Marek

zastępca - Jakimczuk Wojciech

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 7

oddziały maszynowe: - (MMUD-1, MMUD-2, MMUD-3)

 

przewodniczący - Rogowski Zdzisław

zastępca - Berger Jarosław

zastępca - Mucha Krzysztof

 

oddziały maszynowe: - (MDO)

 

przewodniczący - Kłosek Michał

zastępca – Hartman Dariusz

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 8

oddziały szybowe: - (MPSZ-1, MPSZ-2, MEMW)

 

przewodniczący - Miera Mirosław

zastępca - Reinhardt Krystian

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 9

oddziały przeróbki mechanicznej węgla: - (JMW-1, JMW-2, JMW-3, JMR,MEPW)

 

przewodniczący - Mazewski Henryk

zastępca - Król Andrzej

zastępca - Cipcer Krystyna

zastępca - Rębisz Piotr

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 10

oddziały powierzchni: - (SBI, PBI, ELG, ELM, MOP, MB, PIR, MEP, OŚ, PPN, DSZ, MGR)

 

Przewodniczący - Pierchała Dariusz

Zastępca - Ganiek Zenon

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do środowiska wyborczego Nr 11

oddziały administracyjne: - (KJL, KJJ, LOK/2, MBB, DSO, LZ, MGSG, LAS, EKW)

 

przewodniczący – Marek Grażyna

zastępca - Andrusiak  Aneta

zastępca - Markuszewska Urszula

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów oddziałowych organizacji związkowych ZZG w Polsce przy KWK ,,Jankowice", dokonano wyboru trójek oddziałowych:

 

ŚCIANY

G-1

Przewodniczący - Matczak Tomasz

Zastępca - Brudny Andrzej

G-2

Przewodniczący - Perlikowski Adam

Zastępca - Szendzielorz Marek

G-3

Przewodniczący - Kopertowski Przemysław

Zastępca - Lubszczyk Tomasz

Zastępca - Kordaczek Łukasz

G-4

Zastępca - Skolimowski Sławomir

Zastępca - Chorążak Sławomir

 

STRZELNICZY

SI

Przewodniczący - Górski Janusz

Zastępca - Nowrot Grzegorz

Zastępca - Parma Wiesław

 

PRZYGOTÓWKI

GRP - 1         

Przewodniczący - Ranoszek Tomasz

Zastępca - Trybuś Przemysław

GRP - 2

Przewodniczący - Skolimowski Dariusz

Zastępca - Hulim Paweł

Zastępca - Wąż Mariusz

Zastępca - Konieczny Wiesław

GRP - 3

Przewodniczący - Barwiak Krzysztof

Zastępca - Kozider Przemysław

Zastępca - Salwin Jacek

GRP - 4

przewodniczący - Łukasik Dariusz

zastępca - Barwiak Marcin

zastępca - Goły Piotr

GRP - 5

Przewodniczący – Jaroszewski Sławomir

Zastępca - Dudzic Wacław

Zastępca - Kawarski Jarosław

ZABUDOWY

GZL - 1

Przewodniczący - Słodyczka Grzegorz

Zastępca - Ćwiertnia Zbigniew

Zastępca - Gruba Rafał

GZL - 2

Zastępca - Kopiec Adolf

GZL - 3

Przewodniczący - Nowak Janusz

Zastępca - Kołpaczewski Henryk

Zastępca - Adamczyk Tomasz

PRZEWÓZ

GPD - 1

Przewodniczący - Kita Andrzej

Zastępca - Sitko Andrzej

Zastępca - Czarnecki Artur

GPD - 2

Przewodniczący - Lubszczyk Grzegorz

Zastępca - Jasek Tomasz

Zastępca - Jeszka Krzysztof

WENTYLACJA

WOW - 1

Przewodniczący - Majewski Sylwester

Zastępca - Suliga Rafał

WOW - 2

Przewodniczący – Borek Dawid      

Zastępca - Woryna Franciszek

Zastępca - Teszner      Piotr

WPM

Przewodniczący - Kula Zdzisław

Zastępca - Pielorz Łukasz

WPP - 2

Przewodniczący - Kuczera Stanisław

Zastępca - Oleksik Michał

KSRG

Przewodniczący – Szebesczyk Adam

Zastępca - Marek Rafał

ELEKTRYCZNY

MEUD - 1

Zastępca - Śleziona Tomasz

MEUD - 2

Przewodniczący - Gawlik Jacek

Zastępca - Buchta Artur

Zastępca - Ochojski Arkadiusz

MEUD - 3

Przewodniczący - Mitko Tomasz

Zastępca – Ostarek Witold

Zastępca - Rudek Sławomir

MEŁMD

Przewodniczący - Jakimczuk Wojciech

Zastępca - Potyrcha Leszek

Zastępca - Jakimczuk Arkadiusz

MASZYNOWY

MMUD - 1

Przewodniczący - Rogowski Zdzisław

Zastępca - Litwin Robert

Zastępca - Marchlik Marcin

MMUD - 2

Zastępca - Wernik Piotr

Zastępca - Mitko Marcin

MMUD - 3

Przewodniczący - Mucha Krzysztof

Zastępca - Hulbój Mieczysław

MDO

Przewodniczący - Kłosek Michał

Zastępca - Hartman Dariusz

Zastępca - Staniucha Dariusz

Zastępca - Kawulok Krzysztof

SZYBOWY

MPSZ - 1

Przewodniczący - Reinhardt Krystian

Zastępca - Smyczyk Radosław

Zastępca - Świerczek Artur

MPSZ - 2

Zastępca - Szymura Tomasz

Zastępca - Neuman Wojciech

MEMW

Przewodniczący - Zawadzki Krzysztof

Zastępca - Ruś Marcin

Zastępca - Cichocki Artur

PRZERÓBKA MECHANICZNA WĘGLA

JMW - 1

Przewodniczący - Mazewski Henryk

Zastępca - Prokopczuk Tadeusz

Zastępca - Hyła Kazimierz

Zastępca - Zacher Lucjan

JMW - 2

Przewodniczący - Król Andrzej

Zastępca – Siemianowski Eugeniusz

Zastępca - Skorupa Leszek

JMW - 3

Przewodniczący - Cipcer Krystyna

Zastępca - Urbańczyk Janusz

Zastępca - Brzoska Bożena

JMR

Przewodniczący - Rębisz Piotr

Zastępca - Nowak Krzysztof

Zastępca - Cędrowski Dariusz

Zastępca - Łabuda Piotr

Zastępca - Gąsior Kazimierz

MEPW

Przewodniczący - Konsek Adam

Zastępca - Sowiński Andrzej

POWIERZCHNIA

SBI, PBI, ELG, ELM, MOP, MB, PIR, MEP, OŚ, PPN,DSZ,MGR

Przewodniczący - Pierchała Dariusz

Zastępca – Ganiek Zenon

Zastępca - Lachowski Bogdan

ADMINISTRACJA

KJL, KJJ, LOK/2

przewodnicząca - Markuszewska Urszula

zastępca - Ratajczak Grażyna

zastępca - Karwot Bernadeta

MBB, DSO, LZ, MGSG, LAS

przewodnicząca - Andrusiak Aneta

zastępca - Wiaterek Otylia

EKW

przewodnicząca - Marek Grażyna

zastępca - Kaczmarek Iwona

zastępca - Pachowicz Beata

Adres:

ul. Jastrzębska 12

44-253 Rybnik

Telefon/fax:

32 7392668

32 7392695

32 7392343

32 7392048 (fax)

E-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.